Många blir av med körkortet

Att ta körkort är ett stort ögonblick i livet och körkortet ger en person så många fantastiska möjligheter. Varje år är det även många som blir av med körkortet. Framförallt på grund av vårdslöshet i trafik, men också på grund av att man drabbats av en sjukdom som gör en till en olämplig förare.

5872660-man-with-car-key-outside

Det finns ett flertal olika anledningar till varför folk väljer att skaffa körkort. Vissa bor ute på landet och behöver ta sig till olika platser lättare, vissa vill få lättare att få jobb och vissa vill bara ha den frihet som ett körkort ger. Att bli av med körkortet kan därför vara väldigt förödande för en del människor. Många blir av med sina körkort för att de missbrukar sin rätt till körkortet och beter sig vårdslöst i trafiken. Men många blir även av med sina körkort för att de har sjukdomar som gör att det inte är säkert för dem att köra bil.

Vårdslöshet vanligare än sjukdom

Drabbas man till exempel av stroke eller demens, är det inte säkert att köra bil längre. Ändå är det många med dessa sjukdomar som fortsätter att köra bil. Därför är det viktigt att läkare och anhöriga anmäler till Transportstyrelsen att den drabbade inte ska köra bil mer, skriver man på SvD. Under 2013 återkallade Transportstyrelsen totalt 40 000 körkort, vilket är en ökning från ungefär 27 000 stycken 2011 och 30 000 stycken 2012. När det gäller återkallelse på grund av medicinska skäl har det inte ökat i lika hög utsträckning som återkallelse på grund av vårdslöshet i trafik. Detta är dels på grund av att människor som drabbas av sådana sjukdomar som gör dem till olämpliga förare, ofta har svårt att avgöra om de bör köra eller inte. En annan anledning är att det inte är tillräckligt många läkare som anmäler olämpliga förare till Transportstyrelsen, trots att de har en skyldighet att göra det.