Körkort

I Sverige finns det körkort med en rad olika behörigheter: AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E och DE.  Ett körkort ger innehavaren rätten att framföra den fordonstyp som specificeras på körkortet, förutsatt att hen följer trafikreglerna. I annat fall kan körkortet återkallas i upp till tre år, vilket också kan ske i händelse av sjukdom. Den som varit utan körkort i ett år eller mer måste göra ett nytt förarprov för att få tillbaka sitt körkort.

Kunskapsprov och förarprov

Den som vill ha ett körkort måste klara av ett teoretiskt kunskapsprov, och ett praktiskt förarprov. I kunskapsprovet testas framför allt kunskaper om olika vägmärken och markeringars betydelse. I förarprovet ska den sökande köra enligt instruktioner från besiktningsmannen, som är anställd av Trafikverket.  Om den sökande klarar båda dessa prov så får hen sitt körkort.

Det finns dock vissa krav som måste uppfyllas, förutom att man måste klara av de två proven. Den sökande måste ha ett giltigt körkortstillstånd för att ett körkort ska kunna utfärdas. Körkortstillståndet, i sin tur, kräver att den sökande lämnar in hälsodeklaration och synundersökning. För klass C1 och högre krävs dessutom ett intyg på genomförd läkarundersökning.

Sedan finns det ytterligare några villkor som ska vara uppfyllda. Den sökande ska vara permanent bosatt i Sverige, eller ha studerat i landet i minst sex månader. För att styrka sin identitet ska den sökande kunna uppvisa en svensk legitimation. Utländska ID-kort accepteras ej. Slutligen måste den sökande ha uppnått den lagstadgade minimiåldern för den aktuella körkortsbehörigheten.

Körkortsutbildning

För att få de erforderliga kunskaperna genomgår man en körkortsutbildning. Denna kan ske privat eller vid en trafikskola, och innehåller både teoretiska och praktiska delar. Det vanligaste läromedlet för den teoretiska delen av utbildningen är Körkortsboken, som ges ut av Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Den som är handledare vid en privat utbildning måste ha genomgått en kurs för handledare. Detta krav infördes 2006.