ICC

ICC står för International Certificate of Competence, och är ett internationellt förarbevis för framförandet av fritidsbåtar. Egentligen är dokumentet kopplat till resolution 40, utfärdad av FN:s ekonomiska kommission för Europa, som rör vattentransporter utanför världshaven, och därför bara giltigt i de länder som har undertecknat resolutionen ifråga. Det går dock att använda sitt certifikat även i många andra länder, som bevis på sina kunskaper när det kommer till framförandet av en båt.

Den som ska segla längs floderna på den europeiska kontinenten, eller längs kusterna i Medelhavet, bör ha med sig ett ICC. Däremot behövs kortet för det mesta inte i norra Europa.

ICC:s ursprung

De stora europeiska floderna, som Rhen och Donau, rinner genom flera länder. Den som börjar sin båtfärd i ett land hamnar oundvikligen i ett annat, om hen följer floden. Det här har historiskt kunnat ställa till problem, om en seglare från ett land inte känner till vilka regler och säkerhetsföreskrifter som gäller i ett annat land, längre ned eller längre upp längs floden. Därför väcktes krav på en form av internationellt förarbevis för fritidsbåtar, för att land B skulle vara säkra på att båtägare från land A kunde uppfylla krav på sjösäkerhet och miljöhänsyn. Resolution 14 antogs 29 januari 1979, och i den förespråkades införandet av ett gemensamt europeiskt dokument för uppfyllandet av säkerhetsföreskrifter. Innan dess var den som skulle passera flera länder på sin seglats tvungen att ha med sig handlingar för varje land som skulle passeras. Ett uttalat syfte med resolutionen var också att stimulera turism på vattnet.

16 oktober 1998 ersattes resolution 14 av en uppdaterad variant, resolution 40. Miniåldern för att ta ett ICC enligt det uppdaterade dokumentet är 16 år. Detta gäller oavsett om det går att ta det nationella certifikatet vid en lägre ålder. Dessutom specificerar resolution 40 vilka kompetenser som krävs, när det gäller kunskaper om såväl teknik som regler.