Förarbevis genom livet

Ett förarbevis eller körkort är en form av bekräftelse på att vi har de färdigheter som krävs för att utföra något speciellt, framföra ett fordon eller att vi besitter en viss form av kunskaper. Och under livets gång tar vi många olika sorters förarbevis eller körkort, från det att vi är små tills det att vi blir vuxna. 

Det finns en väldigt praktisk anledning till att man har alla dessa bevis. Framför allt handlar det om att man ska se till att kunna vissa saker eller ha nödvändiga färdigheter för att göra något på ett korrekt och säkert sätt, både för vår egen och för andras skull. Tänk er bara hur det skulle vara om inga bilförare behövde skaffa sig körkort, då skulle folk köra hej vilt och ingen skulle ha någon koll på trafikregler alls, det skulle bli rena livsfarliga anarkin ute på vägarna.

Körkort genom livet

Ett av de första körkorten vi får ta, som nog många har minnen av från de tidiga skolåren, är symaskinskörkortet. Det handlar om lite olika övningar vi får göra för att visa att vi behärskar inställningarna i maskinen, samt att vi kan sy på en rak linje eller följa instruktioner och sy på ett korrekt sätt. På så sätt visar vi att vi är redo att börja jobba lite mer självständigt på syslöjden, och det är ett kvitto till oss att vi nu behärskar en symaskin! Ett annat körkort man får ta under dessa tidiga skolår är multiplikationskörkortet. Då ska man kunna alla multiplikationstabeller, oftast upp till tians eller tolvans tabell, och kunna svara på vad till exempel 6×7 eller 9×3 är. Det är en väldigt grundläggande del i matematiken att kunna multiplikationstabellen, och det är därför som många skolor använder sig av det för att se till att deras elever har den kunskapen.

Sedan när vi börjar komma upp i tonåren finns det ett flertal olika förarbevis vi kan ta, bland annat kan vi ta:

Just det här med båtkörkort är det inte så många som känner till eller arbetar för att ta. Och det har sina förklaringar. Bland annat så är det inget krav på att du ska ha ett båtkörkort för att du ska få framföra en fritidsbåt, det är bara om du ska framföra ett större fartyg du måste ha utbildning och förarintyg för det. Men ändå är det väldigt nyttigt att ta ett båtkörkort om man ska vistas på sjön, eftersom det ger en god kunskap om bland annat navigation och säkerhet, och de kunskaperna kan vara väldigt viktiga. Man kan ta förarintyg för fritidsbåt från det att man är 12 år.

Sedan kommer det stora körkortet, nämligen det för personbil. Det här är något som de allra flesta jobbar för att ta, och det kan nästan bli lite av ett handikapp om man inte har tagit körkortet när man blivit vuxen, särskilt om man inte bor väldigt centralt i en stad som har bra förbindelser med kollektivtrafik. Det krävs en del för att ta körkortet, inte bara ska du ha kunskap om hur du framför bilen på ett säkert sätt, du ska även kunna trafikregler och ha kunskap om hur bilen fungerar. För en del är det svårare med teorin, de har svårt att lära sig allt det som behövs för att klara teoriprovet, och för en del är det på uppkörningen det ställer till sig, då man har svårt att hantera bilen och övriga trafiken, kanske särskilt under den stress man blir utsatt för under uppkörningen. Men de flesta lyckas ändå ta sitt körkort så småningom. Ja, det finns många olika förarbevis och man kanske inte behöver alla, men de är ett bra kvitto på ens kunskap och färdigheter!